|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
פברואר
עבודה בבית מלאכה לבגדים בגטו לודז', פברואר 1941פברואר 1941

עבודה בבית מלאכה לבגדים בגטו לודז'

גטו לודז' נסגר באפריל 1940 ונכלאו בו 164,000 יהודים. בהדרגה הובאו אליו יהודים נוספים מהסביבה וכן ממרכז ומערב אירופה, ומספר היהודים בו עבר את ה-200,000. המינהל הגרמני של הגטו, בראשות הנס ביבוב, הורה על הקמת מפעלי ייצור בגטו, שנקראו "רסורטים". יהודי הגטו הרעבים היו מוכנים לעבוד תמורת מנות אוכל זעומות ביותר. האלטסטנרט ("מועצת הזקנים"), מועצת היהודים בגטו, בראשותו של מרדכי חיים רומקובסקי, ארגנה את העבודה במפעלי הייצור. מועצת היהודים ראתה בהקמת המפעלים אפשרות יחידה להציל מרעב את האוכלוסיה הכלואה בגטו. בגטו הוקמו כ-120 מפעלי ייצור, רובם בענף הטקסטיל, ובהם עבדו למעלה מ-70,000 יהודים. במאי 1944, לאחר שרוב אוכלוסיית הגטו נספתה ברעב ובמחלות, וכן בגירושים למחנות ההשמדה שהתקיימו ב-1942, היו בגטו לודז' 77,000 נפש, כ-90% מהם מועסקים במפעלי ייצור. בין יוני לאוגוסט 1944 גורשו למחנות ההשמדה חלמנו ואושוויץ כמעט כל יתר יהודי הגטו. לא ידוע מספר יהודי לודז' ששרדו את מחנות הריכוז, אך מספרם נאמד ב-5,000 עד 7,000 נפש.

למידע נוסף על גטו לודז', לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 7261/2 – Courtesy of the National German Archive (Bundesarchiv)