|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
פברואר
יהודים מגורה קלוואריה, פולין, שגורשו לגטו ורשה, פברואר 1941פברואר 1941

יהודים מגורה קלוואריה, פולין, שגורשו לגטו ורשה

ב-8 בספטמבר 1939 נכבשה גורה קלוואריה על ידי הגרמנים. על היהודים הוטלו גזרות ורבו מעשי ההתעללות בהם. ב-15 בינואר 1940 הוקם בפקודת הגרמנים יודנראט (מועצת יהודים) שתפקידו העיקרי היה לספק אנשים באופן מסודר לעבודת כפיה. בפברואר 1940 הועברו יהודי העיר אל מעין רובע יהודי, אליו הובאו גם יהודים מן הכפרים הסמוכים וכן פליטים מערים אחרות. בפברואר 1941 גורשו יהודי גורה קלוואריה לגטו וארשה. ב-25 בחודש גורשו 1,600 יהודים ולמחרת - 1,349 יהודים נוספים. היהודים רוכזו בכיכר השוק ומשם צעדו לעבר תחנת הרכבת כשהם נושאים מעט בגדים ומזון. אלה שניסו להסתתר ולא התייצבו לגירוש, וכן חולים ותשושים, נורו במקום. המגורשים הוסעו לגטו ורשה ושם היו לפליטים בקרב האוכלוסייה המקומית שסבלה מרעב ומחלות. במשך 1941 מתו מאות מפליטי גורה קלוואריה בגטו ורשה. אלה שלא נספו ברעב ובמגפות נשלחו למחנה ההשמדה טרבלינקה בעת הגירוש הגדול מוורשה בקיץ 1942.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 1691