|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
פברואר
קבוצה מישיבת פוניבז', פברואר-מרס 1914

פברואר - מרס 1914

קבוצה מישיבת פוניבז'

בתצלום נראית קבוצת תלמידים בישיבת פוניבז' (Panevezys) שבליטא ערב מלחמת העולם הראשונה. בתקופה זו התגוררו בפוניבז' למעלה מ-6,000 יהודים. בפוניבז' פרחה תנועת ההשכלה ופעיליה החזיקו מוסדות חינוך מגוונים ורבים. כמו כן היו בעיר עשרה בתי כנסת ובתי מדרש, עשרות מניינים - וכן הישיבה, שהייתה מקור לגאוות הקהילה. ללימודים בישיבה התקבלו רק 20 איש, שנבחרו בשל הצטיינותם ואף קיבלו משכורת חודשית.

כשנה לאחר צילום תצלום זה, בעת מלחמת העולם הראשונה, הוגלו תלמידי הישיבה לפנים רוסיה עם כל יהודי פוניבז'. לאחר המלחמה הגיעו לעיר יהודים שהתחמקו מהגירוש ונשארו באזור, וכבר בשנת 1923 היו בעיר כ-6,800 יהודים.

ערב מלחמת העולם השנייה התגוררו בפוניבז' כ-6,000 יהודים, אשר היוו כחמישית מתושבי העיר. ביולי 1941, כחודש לאחר פלישת הגרמנים לליטא, הוקם גטו בפוניבז' ובו נכלאו יהודי העיר והעיירות הסמוכות. במהלך אוגוסט נרצחו בירי בסמוך לפוניבז' כ-8,700 יהודי הגטו על ידי שוטרים ליטאים וכן יחידות של משטרת הבטחון (Sipo, Sicherheitspolizei) של האס-אס. בהמשך המלחמה נרצחו בסביבות פוניבז' עוד אלפי יהודים.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 3238/41