|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
דצמבר
צעירים בתור לקבלת מרק במטבח פועלים בגטו קובנה, ליטא, דצמבר 1943


דצמבר 1943

צעירים בתור לקבלת מרק במטבח פועלים בגטו קובנה, ליטא

עם סגירתו של גטו קובנה באוגוסט 1941 נמצאו בו 29,760 יהודים. בחודשיים וחצי הראשונים לאחר סגירתו, בסדרה של אקציות, נספו אלפים מיושביו. לאחר מכן פסקו האקציות הרצחניות והשתררה הפוגה ממושכת ("התקופה השקטה") עד מרס 1944. בגטו נותרו 17,412 יהודים. רוב המבוגרים חויבו בעבודת כפייה, בעיקר במיתקנים צבאיים מחוץ לגטו. לחץ העבודה היה קטלני ומלווה בהתעללויות. כ-2,000 יהודים, רובם בעלי מקצוע, הועסקו למען המאמץ הצבאי במסגרות שכונו 'בריגדות'. כ-4,600 יהודים נוספים הועבדו ב'סדנות הגטו' בהן לא היתה נוכחות של גרמנים או ליטאים. במקום שכר עבודה קיבלו העובדים מנות מזון, שהיו מנות רעב. מחייתם של תושבי הגטו באה ממכירת שארית מטלטליהם תמורת מצרכי מזון, ואלה הוגנבו תוך סיכון גבוה לגטו.

לקריאה נוספת על קובנה, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם, אוסף טורי, 7003/2