|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אוגוסט
שוטרים יהודים וגרמנים באקציה בגטו ורשה, אוגוסט 1942

7 באוגוסט 1942

שוטרים יהודים וגרמנים באקציה בגטו ורשה

כאשר החלו הגירושים ההמוניים של יהודים מגטו ורשה למחנה ההשמדה טרבלינקה, כשבועיים לפני צילום תמונה זו, הצטוו יחידות המשטרה היהודיות להשתתף באיסוף היהודים לקראת גירושם.

המשטרה היהודית אורגנה בראשיתה על מנת לכוון את התנועה, לפקח על איסוף האשפה ועל ההיגיינה בבניינים, וכן על מנת למנוע פשע ולשמור על הסדר בגטו. עם זאת, ב-1941 הוטל על השוטרים היהודיים לספק עובדי כפייה לרשויות הגרמניות, ובקיץ 1942 היו השוטרים היהודים אחראים לריכוזם של היהודים על מנת לגרשם, במהלך הגירושים ההמוניים מוורשה לטרבלינקה.
השוטרים עמדו בפני דילמה מורכבת. למשפחותיהם ולהם הובטחה חסינות מפני גירושים, ורבים מהם האמינו שעל ידי מילוי הפקודות הם עוזרים להציל חיי יהודים. הם סברו שבכך שהם משתתפים באיסוף האנשים לקראת גירושם, הם מגבילים את היקף הגירושים. זאת על ידי כך שמנעו את גירושם של אנשים שהתחמקו מגירוש, גם אם מסמכיהם לא היו כשורה. בנוסף לכך, חשו השוטרים היהודים שאם היחידות הגרמניות תבצענה את הגירושים, יהיו הגירושים אלימים וחסרי רחמים בהרבה מאשר לו יעשו זאת השוטרים היהודיים. השתתפותם של השוטרים היהודיים באיסוף היהודים לקראת גירושם הפכה אותם לקבוצה השנואה ביותר בקרב הקהילה היהודית בגטו. ככל שהתמשכו הגירושים והשוטרים היהודים הבינו שאין הם אלא כלי בידי הגרמנים, שגם גורלם שלהם אינו בטוח, ערקו רבים מהם משורות המשטרה היהודית וניסו להצטרף לסדנאות העבודה בגטו או להתחבא. בתגובה ננקטו צעדים קשים נגד המשטרה היהודית, וזו נצטוותה לעמוד במכסה היומית של יהודים שיש לרכז לקראת גירוש, שאם לא כן - תמולא המכסה מבין קרוביהם-שלהם.
ב-21 בספטמבר 1942, יום כיפור תש"ג, היום האחרון של הגירוש ההמוני מגטו ורשה, גורשו כמעט כל אנשי המשטרה היהודית ובני משפחותיהם לטרבלינקה.

ארכיון התצלומים של יד ושם 1605/1926