|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אוגוסט
שני שופטים יהודים תלויים בז'יטומיר, אוגוסט 1941
7 באוגוסט 1941

שני שופטים יהודים תלויים בז'יטומיר

ערב מלחמת העולם השניה מנו יהודי ז'יטומיר (Zhitomir) 29,503 נפש. ב-9 ביולי 1941 נכבשה ז'יטומיר, במהלך הפלישה הגרמנית לברית המועצות, ויהודי העיר נכלאו בגטו ואולצו לענוד את הטלאי הצהוב. ביולי ובאוגוסט גורשו כ-4,000 יהודים לאזור דובז'יק (Dovzhik), שם נרצחו. בתחילת אוגוסט נעצרו שני שופטים יהודים, וולף קיפר ומשה קגן, באשמה כי רצחו מאות גרמנים. ב-7 באוגוסט 1941 רוכזו 402 יהודים והובאו לכיכר העיר, שם הוכרחו לצפות בתלייתם הפומבית של שני השופטים. קהל רב של בני העיר נאסף לחזות בארוע, ורבים מהנאספים השתתפו בהשפלתם הפומבית, בהכאתם וברציחתם של 402 היהודים שרוכזו בכיכר העיר.

ארכיון התצלומים של יד ושם A25O1/43