|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אוגוסט
תצלום קבוצתי במחנה בני עקיבא, יונאווה (Jonava), ליטא, אוגוסט 1938אוגוסט 1938

תצלום קבוצתי במחנה בני עקיבא, יונאווה (Jonava), ליטא

ביונאווה הסמוכה לקובנה חיו ערב כיבוש ליטא בידי הסובייטים (1940) והנאצים (1941) כ-3,000 יהודים, אשר היוו למעלה ממחצית מתושבי העיר. בעיר פעלו שלושה בתי ספר יהודיים יסודיים: אחד ביידיש ושניים בעברית – בית ספר חילוני של רשת "תרבות" ובית ספר דתי של רשת "יבנה".
יונאווה שקקה חיים פוליטיים וחלוציים. היו בה סניפים ("מועדונים") של רוב המפלגות הציוניות, וכן קנים של תנועות הנוער שלהן: השומר הצעיר, החלוץ הציוני, בית"ר, גורדוניה ועוד. ביונאווה היו אפשרויות רבות ללמוד מקצוע, ועל כן הגיעו לעיר קבוצות רבות של חלוצים שביקשו לרכוש מקצוע לפני עלייתם לארץ-ישראל.
בתמונה נראים חברי תנועת הנוער של בני עקיבא, במחנה שהקימו באזור העיר בקיץ 1938.
בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה, בנוסף לפעילות החלוצית-ציונית, היגרו רבים מיהודי יונאווה לארצות הברית.
גורלם של יתר יהודי יונאווה היה כגורלם של יתר יהודי ליטא בשנות השואה – הם נרצחו על פי רוב בירי, ומיעוטם רוכזו בגטו קובנה, שם היה גורלם כגורל יהודי הגטו: הם נספו במחנות ריכוז, בעבודות כפייה או בצעדות מוות.

ארכיון התצלומים של יד ושם 7142/1