|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אפריל
מצעד של קן בית"ר בלינץ, אוסטריה, אפריל 1946

אפריל 1946

מצעד של קן בית"ר בלינץ, אוסטריה

בשנת 1933, עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, היו בלינץ שבאוסטריה כ-200,000 תושבים, מתוכם כ-1,200 יהודים. לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה היגרו מלינץ מחצית מיהודיה, וזאת למרות שאוסטריה הייתה עדיין עצמאית, עד סיפוחה לגרמניה במרס 1938 ("האנשלוס").
בתקופת מלחמת העולם השנייה גורשו יתר היהודים מלינץ לווינה, ומשם – למזרח. רובם נספו בגטאות ובמחנות בשטחי הכיבוש הגרמנים במזרח אירופה.
לאחר המלחמה הוקמה בלינץ קהילה יהודית קטנה, בת עשרות חברים. כמו כן החל לפעול בעיר קן של תנועת בית"ר, אשר מופיע כאן בעת מצעד.
מאחורי התצלום כתב ב-26 ביוני 1946 מפקד קן בית"ר בברונה, החותם "צדוק": "לזכרון נצח לחברי ישראל, מפתיחת קיבוץ בית"ר בברונה, אשר התקיימה ב-22-23 באפריל […] בלינץ."

למידע נוסף על אוסטריה, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם 5230/6