תמונת רקע
Voices from the Inferno | Holocaust Survivors Describe the Last Months in the Warsaw Ghetto
פתח את לבך, המבקר. ואת תודעתך ואת נשמתך. בשעה שתפסע בתערוכה "שואה" עטוף במראות העבר ובצלילי העבר, הקשב לקולם של הקרבנות, הבט בציוריהם של הילדים, גע בשמותיהם של הנרצחים. היה שליחו של המקום הזה. שא עמך את המסר
שרק המתים עדיין יכולים לתת לחיים: את מסר הזיכרון.
אלי ויזל