"והגדת לבנך"

חג הפסח לפני השואה, במהלכה ואחריה

הגדה מוחבאת במזוודה

יוליה גרובר (לימים זהבה פליישר) נולדה באויפשט שבהונגריה בשנת 1927. היא שרדה בשואה ושבה לביתה, שם פגשה את אחיה לאזלו, שמצא את חפצי המשפחה, אותם החביאו הוריהם במזוודה. בין החפצים היתה ההגדה של פסח שהשתייכה לאביהם. האב, פרנץ גרובר, נספה בשואה.

זהבה תרמה את ההגדה ליד ושם במסגרת פרויקט "לאסוף את השברים".