"והגדת לבנך"

חג הפסח לפני השואה, במהלכה ואחריה

הגדה של פסח שאייר אוטו נתן גייסמר

טוני וליאו ארמן (Ermann) נישאו ב-1933 בזארבריקן (Saarbrücken) שבגרמניה. כעבור שנתיים נולדה בתם מרים. בפוגרום ליל הבדולח, בנובמבר 1938, נכלא ליאו במחנה הריכוז דכאו. לאחר כחודש שוחרר והצטווה לעזוב את גרמניה. הוא ברח לאיטליה והגיע לבלגיה. טוני ארזה בארגז את החפצים המעטים שהנאצים התירו למשפחה להוציא מגרמניה, ושלחה את הארגז לעיר הנמל טריאסטה שבאיטליה. בין החפצים שארזה בארגז היתה הגדה של פסח שאייר נתן אוטו גייסמר (תצלום 2).

בדצמבר 1939 הגיעו טוני ומרים בת הארבע לבלגיה והצטרפו לליאו. מספר חודשים לאחר פלישת הגרמנים ברחה המשפחה לעיר ליון שבאזור משטר וישי בדרום צרפת. שם נולדה בתם השניה, סוזן (שולמית). ליאו נכלא במחנה הריכוז סן סיפריין אך הצליח לברוח. בסוף 1942, עם פלישת גרמניה לאזור משטר וישי שבדרום צרפת, ברחה המשפחה שוב, הפעם לשוויץ. בני המשפחה הופרדו זה מזה. ליאו נשלח למחנה עבודה, טוני נשלחה למבנה שנועד לנשים, והבנות מרים וסוזן נשלחו לבית ילדים.

ב-1945 התאחדה המשפחה ונולדה הבת השלישית, אנריקטה-אנה (חנה). ב-1949 עלתה המשפחה לישראל. רק אז, עשר שנים לאחר ששלחה טוני את הארגז עם ההגדה מגרמניה לנמל טריאסטה שבאיטליה, הגיע לישראל הארגז עם החפצים, וההגדה הושבה למשפחת ארמן.

את ההגדה אייר אוטו נתן גייסמר, אמן יהודי-גרמני, ב-1928. גייסמר נולד ב-1873 והיה מורה לאמנות בבית הספר של הקהילה היהודית בברלין עד שנת 1936. בשנת 1939 הצליחו אוטו ורעייתו לעזוב את גרמניה ולמצוא מקלט בברזיל. לאחר מלחמת העולם השנייה עברו בני הזוג לאנגליה. ציוריו הניכרים בסגנון ייחודי, מלווים גם הגדה לפסח שהודפסה בגרמניה באותן שנים, כמו גם ציורים המתארים אירועים מחג החנוכה. גייסמר נפטר בשנת 1957.

באדיבות האחיות לבית ארמן: מרים מנוילוביץ, שולמית לינדמן וחנה פינקלשטיין.