"והגדת לבנך"

חג הפסח לפני השואה, במהלכה ואחריה

כיסוי המצות של משפחת בות

אהרון-ארנולד בות נולד בשנת 1907 בווינה שבאוסטריה. בשנת 1933 היגר לארץ ישראל. לאחר מות אמו שיינדל עלו לארץ אביו אליעזר ואחיו רוברט.

בתמונה מופיעים בני משפחת בות – רוברט, אליעזר, אהרון-ארנולד ושיינדל – בסדר פסח בביתם בווינה בשנת 1933.

התצלום, כוס היין שליד רוברט וכיסוי המצות שלפני אליעזר, נתרמו ליד ושם על ידי נורית שפייר, בתו של אהרון-ארנולד בות, במסגרת פרויקט "לאסוף את השברים".