|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
"אין משחקים ילדותיים"
יד ושם "אין משחקים ילדותיים"

גטאות ומחנות

קבוצת נערים בגטו ורשה, ספטמבר 1941
קבוצת נערים בגטו ורשה, ספטמבר 1941
ציור בצבעי מים שציירה נלי טול בגטו לבוב כאיורים לסיפורים שאמה סיפרה לה. הציורים משקפים ארועים מחייה לפני המלחמה
ציור בצבעי מים שציירה נלי טול בגטו לבוב
כאיורים לסיפורים שאמה סיפרה לה.
הציורים משקפים ארועים מחייה לפני
המלחמה
ציור בצבעי מים שציירה נלי טול בגטו לבוב כאיורים לסיפורים שאמה סיפרה לה. הציורים משקפים ארועים מחייה לפני המלחמה
ציור בצבעי מים שציירה נלי טול בגטו לבוב
כאיורים לסיפורים שאמה סיפרה לה.
הציורים משקפים ארועים מחייה לפני
המלחמה
בגטאות

במהלך מלחמת העולם השנייה (1939-1945), הפרידו הנאצים ועוזריהם יהודים משכניהם הלא-יהודים וכלאו מיליונים מהם בגטאות – רבעים סגורים שבהם גרו רק יהודים, אשר לא יכלו לעזוב ללא אישור. התנאים המחרידים בגטאות – צפיפות-יתר (יותר מ-15 אנשים בחדר), רעב, זוהמה וקור – גבו קורבנות רבים. יותר מ-85,000 מתוך 450,000 היהודים שנדחסו בגטו הגדול ביותר, גטו ורשה, נפטרו תוך כשנתיים. ילדים רבים ניסו לעזור בפרנסת משפחותיהם, על ידי התקבלות לעבודות שונות והברחת מזון לתוך הגטו. בה בעת עשו המבוגרים מאמצים כבירים על מנת לספק לילדים מזון וחינוך, ולארגן פעילויות לצעירים.

במחנות

מיד עם עלייתם לשלטון ב-1933 הקימו הנאצים מחנות ריכוז כדי לכלוא אלפי "בלתי רצויים" ולהתעלל בהם. בין הכלואים היו יהודים רבים. במהלך מלחמת העולם השנייה הוקמו בכל רחבי אירופה מחנות רבים – מחנות ריכוז, עבודה ומעבר. במחנות אלה נכלאו אלפי אסירים ורבים מהם נרצחו. במחנות העבודה אולצו מאות אלפי יהודים ולא-יהודים לעבוד עבודת פרך. מחנות מעבר, כגון וסטרבורק ודראנסי, היוו נקודות לשם איסוף יהודים ולשהייתם הארעית לפני גרושם למחנות השמדה.