|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

יצחק ויעקב ויירזביצקי מביטים אל מעבר לחומת גטו ורשה ברחוב קרוכמלנה, סמוך לכיכר מירובסקה
ורשה, פולין, 5 באוקטובר 1941


העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 27AO6

יצחק ויעקב ויירזביצקי (Ajzyk and Jakob Wierzbicki)