|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

חיילי וואפן אס-אס מובילים אל ה"אומשלגפלץ" יהודים שנתפסו במהלך דיכוי מרד גטו ורשה. התצלום - מתוך דו"ח שהגיש יורגן שטרופ, שפיקד על חיסול מרד גטו ורשה. פולין, אפריל-מאי 1943העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 2807/114

מימין לשמאל:
שורה קדמית:
ראשונה (זיהוי כפול):
נייר (Neyer)
מרגלית ליכטנשטיין (Margalit Lichtenstein)
שנייה (זיהוי כפול):
נייר (Neyer)
דאבה לוסקי (Deba Lusky)
ליכטנשטיין (Lichtenstein)
שלישית (זיהוי כפול):
יהודית טולוב-נייר (Yehudit Tolb-Neyer)
מלכה לוסקי (Malka Lusky)
גלה זקשטיין (Gela Sekstein)

שורה שנייה (זיהוי כפול):
אברהם נייר (Avraham Neyer)
ישראל ליכטנשטיין (Israel Lichtenstein)