|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

ז'נדרמים רומנים ואזרחים משתפי פעולה, במהלך גרוש יהודי העיירה בריצ'בה לטרנסיסטריה. בראש שיירת המגורשים נראה הרב דב-בערל יחיאל.
בסרביה, רומניה, 1941העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 5845/1

ראשון משמאל: הרב דב-בערל יחיאל
(Rabbi Dov-Berl Yechiel)