|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

ד"ר פריץ שפנייר ובנותיו התאומות אינס ורנטה על סיפון אוניית הפליטים "סנט לואיס", בעת שעגנה בנמל אנטוורפן. בלגיה, 27 במאי- 2 ביוני 1939העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Bibliotheque Historique de la Ville de Paris

מימין לשמאל:  
ראשון: ד"ר פריץ שפנייר (Dr. Fritz Spanier)
שניה ושלישית: אינס ורנטה שפנייר
(Ines and Renate Spanier)