|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

משה פיאדה, חבר המפקדה העליונה של צבא השחרור העממי, בליווית המפקד העליון, מרשל יוסיפ ברוז טיטו.
יוגוסלביה, תקופת המלחמה


העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Ghetto Fighters' Museum Archives

מימין לשמאל
משה פיאדה ( Moša Pijade)
יוסיפ ברוז טיטו ( Josip Broz Tito)