|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

הסופר מיכאל בורוביץ מסייע בהוצאת אחד הארגזים המכילים מסמכים מהארכיון המחתרתי "עונג שבת" (ארכיון רינגלבלום) שנחשפו לאחר המלחמה.
ורשה, פולין, ספטמבר 1946העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 1605/1031

מימין לשמאל:  
מיכאל בורוביץ (Michael Borowicz)