|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

רחל אוירבך והירש וואסר, חברי הארכיון המחתרתי "עונג שבת" (ארכיון רינגלבלום) בגטו ורשה, בעת גילוי חלק ממסמכי הארכיון לאחר המלחמה.
ורשה, פולין, ספטמבר 1946העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 1605/1030

מימין לשמאל:  
ראשון: הירש וואסר (Hirsch Wasser)
שנייה: רחל אוירבך (Rachel Auerbach)