|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

יעקב-נח לב בחברת ידידתו לוסיה פינטשוק-שימל בעת ששהו במחנה קיץ במסגרת תנועת הנוער. יעקב-נח לב נרצח במחנה העבודה קלוגה שבאסטוניה ב-19 בספטמבר 1944. (טרום שואה, נועמנטשין, ליטא)


העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 4068/74

מימין לשמאל:
ראשון: יעקב-נח לב (Jakub-Noach Lew)
שנייה: לוסיה פיטשוק-שימל (Lucia Pinchtuk- Shimel)