|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

מסדר של המשטרה היהודית בגטו קובנה, אחריו נעצרו השוטרים בידי הגרמנים בחשד לפעילות מחתרתית. שלושים ושישה מביניהם נרצחו לאחר חקירה, ביניהם מפקד המשטרה לוין וסגנו זופוביץ'. ליטא, 26 במרס 1944העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives, A. Tori Collection, 7003/70

מימין לשמאל:
ראשון (זיהוי כפול):
יהודה אהרונוביץ (Yehuda Aharonowitz)
רובינסון (Robinson)

רביעי (זיהוי כפול):
איקה גרינברג (Ika Grinberg)
יהודה זופוביץ' (Yehuda Zupovitz)

שמיני: יהודה זופוביץ'(Yehuda Zupovitz)
תשיעי: משה לוין (Moshe Levin)
עשירי: תנחום ארנשטאם (Tanchum Arnshtam)