|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

שומר SS מתעלל באסירים במחנה הריכוז בוכנואלד.
גרמניה, 1941


העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 1497/22 a

מימין לשמאל:
אוטו פויר (Otto Feuer)
קרל שנוג (אסיר פוליטי) (Karl Schnog)

שוכב:
יעקב (ג'ק) ורבר (Jacob Werber)