|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

אלימלך גרוס עונד טלאי צהוב. הצילום נעשה לצורך הנפקת תעודת זהות בגטו.
טשבניה, פולין, 1940/41


העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 1986/97

אלימלך גרוס (Elimelech Gross)