|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

אסירים משוחררים ממחנות שונים ביניהם אימרה פישר הנושא על גבו ניצול אחר, לאחר השחרור.
וובלין, גרמניה, אפריל-מאי 1945


העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives FA 217/7

במרכז
אימרה פישר (Imre Fischer)