|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

ילדים ברחובות גטו קובנה. ליטא, 1941-1943העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Beth Hatefutsoth Photo Archive, Zvi Kadushin Collection, Tel Aviv, Israel

מימין לשמאל:
שני: זפטה-שבתאי פרידמן (Zepta-Shabtai Freidman)
רביעי: אפריים שולמן (Efraim Shulman)
חמישי: נתן שולמן (Natan Shulman)