|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

צעירים יהודים, חברי תנועת הנוער הציונית-דתית "בני עקיבא", שפעלו בשורות המחתרת להצלת יהודים.
הונגריה, 1943העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע
© Yad Vashem Archives 7893/115

מימין לשמאל: 
שורה עליונה:
ראשון: שאנ'י שפיגל Sanyi Spigel (Sándor Spiegel)
שני: צבי עשהאל
Tzvi Asael (Herman Auslaender - Nagy Oszi)
שלישי: יצחק רוזנפלד 'איז'ו' (Yitzhak Rosenfeld)

בשורה אמצעית:
ראשון: מנחם צבי קדרי
Menachem Tzvi Kadari (Ernő Schwarcz)
שני: דוד עשהאל
David Asael (Dezső Auslaender - Kis Oszi)

שורה תחתונה:
ראשון: מנחם יעקבי
Uziel Menachem Yacovi (Jakobovic)
שני: צבי זיידל (זיידנפלד) Tzvi Seidel (Seidenfeld)