|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

חברים בתנועת המחתרת היהודית ה"שישית" לה סיזיים, ('La Sixieme') אשר פעלו להצלת יהודים בדרום צרפת על ידי מציאת מקומות מסתור,
העברת תעודות מזויפות והברחת הגבול לשוויץ. שאלו (Châlus), צרפת, 1944


© United States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., U.S.A, courtesy of Leo Bretholz
העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע

מימין לשמאל:
שורה שנייה מלמטה:
רביעי: ליאו ברטהולץ (Leo Bretholz)