|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

יהודים שנתפסו במהלך דיכוי מרד גטו ורשה בידי חיילי ואפן אס-אס. התצלום - מתוך דו"ח שהגיש יורגן שטרופ, שפיקד על חיסול מרד גטו ורשה. פולין, אפריל-מאי 1943


© Yad Vashem Archives 2807/44
העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע

מימין לשמאל:
ראשונה: חסיה שילגולד-שפירא (Hasia Szylgold-Szpiro)