|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

משפחות צעירות בחדר מגורים במחנה העקורים "בית ביאליק". זלצבורג, אוסטריה, לאחר המלחמה


© Yad Vashem Archives 3380/226
העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע

משמאל לימין:
ראשון: יענקל-ג'ק שפיגל (Yankel-Jack Spiegel)
שנייה: חנה-הדי שפיגל-מארק
(Chana-Hedy Spiegel-Mark)
שלישית: פירי-פרל מאייר-שפיגל
(Piri- Pearl Mayer-Spiegel)