|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושמ לא עוד אלמונים. שמות של גברים, נשים וילדים שזוהו בתצלומי תצוגת המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

הלווית קורבנות הפוגרום בקיילצה בו נרצחו ארבעים ושניים ניצולי שואה. פולין, יולי 1946


© Ghetto Fighters' Museum Archives
העמד את הסמן על הדמות כדי ששמה יופיע

משמאל לימין:
שורה ראשונה:

חמישי: זאב דוד-ולדיסלב זילברשטיין
(Zeev David-Wladyslaw Zilberstein)