|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
לחיות בכבוד ולמות בכבוד
יד ושם "לחיות בכבוד ולמות בכבוד"
שמירה על חיי דת - חפצים

תפילות לראש השנה

מחזור וולפסבורג תפילות לראש השנה כתובות
בעיפרון על גבי שקי מלט. נכתבו
ערב ראש השנה תש"ה, שנת
1944, בידי נפתלי שטרן במחנה
עבודות כפייה וולפסברג, גרמניה

נפתלי שטרן מסאטמר שולח עם בני משפחתו לאושוויץ שם הופרד מאשתו וארבעת ילדיו הקטנים. המשפחה נספתה והוא נשלח למחנה העבודה וולפסברג. את תפילות ראש השנה כתב מתוך הזיכרון בבדל עיפרון על קרעי שק מלט שאותם רכש בתמורה למנות לחם יקרות ערך.

בהגיע החג אפשרו הגרמנים לאסירים הכלואים במחנה להתכנס לתפילה ולהתפלל בקול. שטרן שהיה חזן בעיר סאטמר, שימש כשליח הציבור בתפילת החג. האירוע נחרט בזיכרונם של המשתתפים כהתרחשות יוצאת דופן בחיי המאסר.

נפתלי שטרן שמר את דפי התפילות על גופו עד שחרורו במאי 1945. לאחר המלחמה הקים משפחה חדשה ועלה לארץ ישראל. הוא המשיך להתפלל מתוך דפי תפילה אלה בקביעות כל ראש השנה.

כארבעים שנים לאחר שחרורו כאשר נוכח שטרן שנייר השקים הולך ומתפורר, הוא מסרם למשמורת ב'יד ושם'. הניירות ועליהם התפילות, עברו תהליך של שימור ושיחזור במעבדות יד ושם.

דפי התפילה צולמו ופורסמו בספר שיצא לאור ביד ושם ערה"ש תשס"א. הספר כולל מאמרים העוסקים במחנה וולפסברג ובשאלות של אמונה בתקופת השואה. כן מצוי בו מאמר על ביטויים אמנותיים של תפילה שנוצרו בידי אמנים במחנות.

אוסף יד ושם, ירושלים, ישראל
תרומה, נפתלי שטרן (ז"ל), בני ברק, ישראל