|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
לחיות בכבוד ולמות בכבוד
יד ושם "לחיות בכבוד ולמות בכבוד"

שמירה על חיי דת

היהודים מצאו את עצמם בתוך מעגל מתמשך של סבל הולך וגובר. על פי עדויות, יהודים רבים התמודדו עם נושאים של אמונה והשגחה פרטית אך הצליחו לשמר את אמונתם ועשו כל מאמץ על מנת לקיים אורח חיים דתי, למרות התנאים הקשים. היו יהודים שהוכרעו על ידי הסבל ולא הצליחו להמשיך ולקיים את המצוות. במקרים אחרים, יהודים שלא היה להם קשר קודם עם היהדות, קיבלו על עצמם דרגה מסוימת של שמירת מצוות.

שמואל דוד גרוסמן לומד בתלמוד התורה בגטו לודז'. שמואל ואשתו חנה נספו בגטו בשנת 1942. מצורף דף עד לזכרו של שמואל דוד גרוסמן שנמסר ליד ושם על ידי בתו טקס הדלקת נרות חנוכה במחנה וסטרבורק בהולנד ב-1943 חברי מקהלת בית הכנסת בגטו קרקוב, 1942 יהודי רוכן מעל ספר תורה בגטו לודז' חגיגות הכנסת ספר תורה בגטו לודז' יאסי, רומניה - רב העיר נושא ספר תורה בדרכו לרכבת הגירוש