|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
לחיות בכבוד ולמות בכבוד
יד ושם "לחיות בכבוד ולמות בכבוד"
הצלת יהודים בידי יהודים - סלובקיה

קבוצת העבודה בסלובקיה

קבוצת העבודה בסלובקיה – קבוצה מחתרתית למחצה של יהודים, בראשות גיזי פליישמן והרב מיכאל דב וייסמנדל, ששמה לעצמה למטרה להציל יהודים, סלובקים ואחרים, ולאסוף ולהפיץ מידע על גורל היהודים ששולחו לפולין.

פעולתם הידועה ביותר של חברי קבוצת העבודה הייתה ניהול המשא ומתן עם דיטר ויסליצני, נציג משרדו של אייכמן בסלובקיה. תחילה כוון המו"מ להביא לידי הפסקת השילוחים מסלובקיה ב-1942, אך הוא התפתח ל"תוכנית אירופה", שנועדה להציל חלק גדול מיהודי אירופה. מו"מ זה עמד במוקד פעולות ההצלה של קבוצת העבודה למן קיץ 1942 ועד סתיו 1943. בהקשר זה ניהלה קבוצת העבודה ובעיקר גיזי פליישמן התכתבות רחבה עם נציג הג'וינט בשוויץ סלי מאייר ועם נציג החלוץ נתן שוואלב. אמנם "תוכנית אירופה" לא יצאה אל הפועל, אך "קבוצת העבודה" הצליחה להציל יהודים רבים בפעולותיה. יתרה מזו, הדגם של "תוכנית אירופה" - מתן שוחד בתמורה להצלת יהודים ומניעת שילוחם למחנות ההשמדה, יושם בהצלחה במשא-ומתן אחר, הוא המבצע שנוהל בידי ישראל קסטנר בהונגריה ונודע בשם "רכבת קסטנר".

פעולות נוספות של הקבוצה:
1. מעורבות קבוצת העבודה בהקמתם של מחנות עבודה בסלובקיה עצמה, מחנות שנוהלו חלקית על ידי היהודים. יוזמי פעולה זו, שהחלה בשיאם של הגירושים ב-1942, היו אנדריי שטיינר ואוסקר נוימן. הם הצליחו לשכנע אנשי שלטון סלובקיים שסלובקיה תפיק תועלת רבה מהעסקתם של היהודים בתחומיה, יותר מאשר משילוחם לעבודה מחוץ לתחומיה – הנימוק הרשמי לגירושים. לחץ הקבוצה וכן כספי שוחד שניתנו לאנשי שלטון סייעו להביא להקמתם של שלושה מחנות עבודה – נובקי, סרד וויהינה. אמנם לא כל יושביהם ניצלו מגירוש, אך רובם לא גורשו, ומאוקטובר 1942 עד ספטמבר 1944 ישבו בהם כ-4,000 יהודים. לקבוצת העבודה היה קשר עימהם, והיא סייעה כל אימת שיכלה.

2. טיפוח הבריחה מסלובקיה להונגריה, בה חיו היהודים בביטחון יחסי עד כיבושה במרס 1944. תחילה התנהלה פעולה זו, שכונתה 'טיול', בידי חברי תנועות נוער ציוניות ויהודים אורתודוכסים שונים, שרובם היו קשורים עם הרב וייסמנדל. בסוף 1942 החלה קבוצת העבודה במימון הבריחה להונגריה. בתחילת 1943 סייעו אנשי קבוצת העבודה, בשיתוף עם פעילי 'טיול' בסלובקיה, 'ועדת העזרה וההצלה' וצעירים ציונים, בהברחת יהודים מפולין להונגריה, לרוב דרך סלובקיה. בפעולות הצלה אלו הגיעו להונגריה 6,000-8,000 יהודים מסלובקיה ולפחות 1,200 יהודים מפולין.

3. איסוף המידע אודות גורל היהודים שגורשו לפולין והפצתו – אחת הפעולות הראשונות של קבוצת העבודה הייתה שיגור שליחים בעקבות המגורשים שיספרו על גורלם. בסוף יולי 1942 דיווחו השליחים על שיעור גבוה של תמותה בקרב המגורשים, והדגישו את הרעב כגורם עיקרי לתמותה הרבה. קבוצת העבודה העבירה מידע זה לאנשי הקשר שלה במערב. באוקטובר הגיעו ידיעות בדבר היעלמותם של יהודים מגורשים, ושוב שוגרו שליחים כדי לוודא את המידע. בנובמבר חזרו השליחים ודיווחו על הרציחות בבלז'ץ ובטרבלינקה. מאז ואילך העבירה קבוצת העבודה מידע על הרציחות, בעיקר במסגרת המגעים והפניות לחוץ לארץ בדבר הצלת יהודים. המסר הנודע ביותר שהעבירו היה תמצית של הפרוטוקולים של אושוויץ, ופניה להפציץ את המחנה ואת מסילות הברזל המוליכות אליו, שהרב וייסמנדל הצליח להבריק ליצחק שטרנבוך בשוויץ.