|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
לחיות בכבוד ולמות בכבוד
יד ושם "לחיות בכבוד ולמות בכבוד"
הצלת יהודים בידי יהודים - צרפת

פעילות יהודים במחתרת הקומוניסטית בצרפת

יש להבחין בין פעילות המחתרת בפריס לבין פעילותה בשאר המוקדים באזור הדרום. בפריס העבירה הנהלת המפלגה הקומוניסטית את כל הצעירים היהודים הקומוניסטים שהיו מפוזרים קודם לכן בכל חלקי הארגון לתת ארגונים מיוחדים, יהודיים.
הקבוצה היהודית של ליון הייתה הראשונה שהחלה לפעול בגלוי. זו הייתה קבוצת "קרמניול", שהתארגנה בעקבות מפגש ייסוד בתחילת יוני 1942. כיבוש האזור הדרומי בידי הגרמנים הוא זה שהביא בעקבותיו את התפתחותן של פעולות הגרילה. בגרנובל פעלה קבוצת "ליברטה" וגם כאן התעצמה הפעילות לאחר יציאת האיטלקים וכניסתם של הגרמנים. בסך הכל ביצעו קבוצות "קרמניול" ו"ליברטה" 413 פעולות מיום הקמתן ועד לשחרור. הם חיו כטרוריסטים על כל הסכנות הכרוכות בכך. בנוסף לפעולות הקרביות עסקו הקבוצות בהיבטים מחתרתיים נוספים. בליון פעלה מעבדת זיוף מסמכים גדולה. קבוצת "ליברטה" הייתה מעורבת בהצלת ילדים.

הצלת ילדים בצרפת
בתי הילדים של ארגון אוז"ה פעלו כמסווה החוקי של פעילות הארגון. הוחל בסגירתם במהלך 1943. פעלו עד אפריל 1944. בהקשר זה יש להדגיש את הפעילות לשחרור הילדים ממחנות המעצר בעיקר גירס וריווסאלט. ארגון אוז"ה נעזר בהפעלתם של הבתים, זיוף תעודות עבור הילדים הן בתנועת הצופים והן בתנועת הנוער הציונית.

פיזור הילדים למשפחות אומנות - כרוך היה בדרך כלל בהעברתם לחלקה הדרומי של צרפת ומציאת משפחות נוצריות שיקבלו אותם ויספקו להם תנאי מחיה הולמים.

העברת הגבולות - במהלך 1943 נוכחו אנשי האוז"ה וארגוני המחתרת שעבדו בשיתוף פעולה עימם שקיים מחסור במקומות מסתור בצרפת. הוחל במבצעי הגירה מחתרתית קרי מעבר גבולות בעיקר לשוויץ ומאוחר יותר אך במידה פחותה בהרבה לספרד. כ- 1069 ילדים הועברו לשוויץ בדרך זו וכ-100 לספרד. מבצע הברחת הגבולות נעשה בשיתוף המחתרות הציוניות – הצופים, הMJS-, (איחוד תנועות הנוער הציוניות) ותנועת הצבא היהודי שמעבר הגבול לספרד נעשה בלעדית על ידו.

אחת הדמויות הבולטות בהצלת הילדים היתה מריאן כהן. היא נתפסה ביוני 1944, אך לא הסגירה את מיקום הילדים שהצליחו לחלצם ולהבריחם. מריאן כהן הוצאה להורג ביולי 1944. כל הילדים שבהצלתם עסקה ניצלו.

רשת ההצלה של מוסה עבאדי
מוסה עבאדי ( 1905- 1997) - יהודי יליד דמשק שהיגר לצרפת, וברח מפריז לניס עם הכיבוש הגרמני. בניס, שהייתה בשטח הכיבוש האיטלקי, לימד בסמינר תיאולוגי קתולי. בספטמבר 1943, לאחר שהגרמנים כבשו את האזור והחלו בשילוח יהודים למחנות, החליט עבאדי להקים רשת להצלת ילדים. הוא פנה בבקשת סיוע למעסיקו מונסניור פול רמון, הבישוף של ניס, והלה העניק לו תואר של מפקח על החינוך הקתולי. כתב המינוי החתום אִפשר לעבאדי חופש תנועה ונגישות למוסדות נוצריים שבהם יכול היה להסתיר את הילדים. הרשת שהקים עבאדי טיפלה ודאגה להצלתם של 527 ילדים.