טלית שמצא משה לרסקי, חייל הצבא האדום, בעת שחרור מיידנק

משה לרסקי, הצבא האדום

טלית שמצא משה לרסקי, חייל הצבא האדום, בעת שחרור מיידנק

סידור תפילה שמצא משה לרסקי, חייל הצבא האדום, בעת שחרור מיידנק

סידור תפילה שמצא משה לרסקי, חייל הצבא האדום, בעת שחרור מיידנק

משה לרסקי מהעיר בוריסלב שבפולין גויס בתחילת המלחמה לצבא הפולני אך עם התפוררות הצבא שב לביתו שהיה באזור השליטה הסובייטי. לאחר פתיחת המתקפה הגרמנית על רוסיה התגייס לרסקי לצבא האדום ולחם כחייל בקרב להגנה על קייב ובקרבות נוספים בחזית. מאוחר יותר עבר לשורותיה של אחת היחידות הפולניות בצבא האדום. לרסקי השתתף בקרבות לשחרור מחנה מיידנק, ועם שחרור המחנה נחשף לזוועות ההשמדה שבוצעו בבני עמו. במחנה מיידנק, על ערימת בגדים, מצא טלית וסידור של יהודי אלמוני, לקח אותם עמו ושמר עליהם. בקרב לשחרור ורשה נפצע לרסקי ושוחרר מהצבא כנכה מלחמה. לאחר המלחמה קיבל אותות הצטיינות מהממשלה הפולנית. הוא עלה לישראל בשנת 1951 והביא עמו את הטלית והסידור שמצא במחנה מיידנק.

אוסף החפצים, יד ושם
תרומת משה לרסקי, תל אביב, ישראל