ספר תהילים שקיבל צבי גינצבורג במסגרת שירותו בצבא אנדרס

צבי גינצבורג, צבא אנדרס (הצבא הפולני בברית המועצות)

ספר תהילים שקיבל צבי גינצבורג במסגרת שירותו בצבא אנדרס

צבי גינצבורג במדי צבא אנדרסצבי גינצבורג, יליד לודז', שירת בצבא הפולני עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. בעקבות התפוררות הצבא לאחר  פלישת הגרמנים לפולין, ברח גינצבורג לליטא שם פגש את אשתו לעתיד, רבקה. עם כיבוש ליטא על ידי גרמניה הנאצית בשנת 1941 ברחו בני הזוג למזרח ברית המועצות וכאשר התארגן במקום 'צבא אנדרס' (הצבא הפולני במזרח) התגייס גינצבורג לשורותיו. רעייתו רבקה קיבלה רשות להצטרף לבעלה המגויס ונרתמה להדריך את 'ילדי טהרן'. מאחר שלצבא אנדרס יועדה לחימה בחזית האיטלקית נדדו כוחותיו מערבה, דרך טהרן, עיראק, סוריה ולבנון. כאשר הגיעו כוחות הצבא לביירות שבלבנון, קיבלו החיילים חופשה. גינצבורג ניצל את ההזדמנות ויחד עם חיילים יהודים נוספים ערק מהצבא והגיע לארץ ישראל. את ספר התהילים קיבל במהלך שירותו בצבא אנדרס.

אוסף החפצים, יד ושם
תרומת לאה בן יהודה, גבעת אלה, ישראל