|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
יד ושם הרב ד"ר צבי עזריה – הרמן הלפגוט

במחנה העקורים ברגן-בלזן

מיד עם שחרורו, באביב 1945, הרמן הלפגוט חש למחנה ברגן-בלזן על מנת לסייע לעשרות אלפי היהודים ניצולי השואה שנמצאו בו. הוא קבר במו ידיו אלפים מהנספים שהיו במחנה, ובמקביל ניסה לעודד את רוחם של הנותרים בחיים. הוא ערך חופות, עסק בחינוך ילדים ונוער, העניק סעד נפשי והשיג מצרכים חיוניים ועזרה רפואית חיונית. בספטמבר 1947 הלפגוט נשלח לסייע למעפילי אוניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז" ("אקסודוס") במחנות המעצר בגרמניה.

הלפגוט בחברת רבנים במחנה העקורים ברגן-בלזן הלפגוט משיא זוג במחנה העקורים ברגן-בלזן. הלפגוט בעת עצרת ציונית במחנה העקורים ברגן-בלזן הלפגוט בעת ביקורו של דויד בן-גוריון, יושב-ראש הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, במחנה העקורים ברגן-בלזן, סתיו 1945. הלפגוט חובש כומתה, מאחורי חובש הכומתה שבחזית פורטרט של הלפגוט שצויר במחנה העקורים ברגן-בלזן, 10/5/1947 מרים אליזבט הרבסט ומשה לדיסלב סרבשי נישאו בברגן-בלזן באוגוסט 1945, חודשים ספורים לאחר השחרור. את נוסח הכתובה שלהם שיחזר הרב הלפגוט מן הזיכרון. שנים אחר כך, לאחר שכבר היה בארץ, נסע הלפגוט לבקר את בני הזוג סרבשי בביתם בקרית שמונה, כדי לוודא שאכן זכר נכונה את הנוסח מרים אליזבט הרבסט ומשה לדיסלב סרבשי נישאו בברגן-בלזן באוגוסט 1945, חודשים ספורים לאחר השחרור. את נוסח הכתובה שלהם שיחזר הרב הלפגוט מן הזיכרון. שנים אחר כך, לאחר שכבר היה בארץ, נסע הלפגוט לבקר את בני הזוג סרבשי בביתם בקרית שמונה, כדי לוודא שאכן זכר נכונה את הנוסח תמונת הרב ד"ר צבי עזריה הלפגוט ז"ל, עם קרובי משפחה שמעולם לא הכיר ומצא אותם בברגן-בלזן