חג החנוכה

לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה

גלויה מבית יתומים יהודי מפרנקפורט על המיין

הגלויה נשלחה מבית היתומים היהודי בפרנקפורט על נהר המיין.
גב הגלויה שנשלחה מבית היתומים היהודי בפרנקפורט על נהר המיין:
"כך אנו נראים בעת שאנו מדליקים נרות חנוכה בבית היתומים.
האם כך זה יישאר?"

מילים אלה זועקות מגלויה שנשלחה מבית היתומים היהודי בפרנקפורט על נהר המיין ליהודים ברחבי העולם בשנת 1937 כחלק מקמפיין לגיוס תרומות.

בתצלום נראים ילדי בית היתומים בעת הדלקת נרות חנוכה. המבוגר העומד משמאל הוא איזידור מרקס, מנהל בית היתומים.

מקס זלמן היה אחד הילדים בבית היתומים. בשנת 1931 נשלחו מקס בן השלוש ואחותו הלה (Hella) בת הארבע לבית היתומים עקב מות אמם. בשנת 1939 נשלחו מקס, הלה וילדים אחרים מבית היתומים לצרפת, שם הוחבאו על ידי רשת ההצלה של ה-OSE. בשנת 1944 הוברחו הילדים לספרד דרך הרי הפירנאים, ומשם עלו לארץ ישראל ב"עליית הנוער".

לאחר מכן החליף מקס את שמו למרדכי ירון. הוא תרם את הגלויה ליד ושם במסגרת מבצע "לאסוף את השברים".