חג החנוכה

לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה

מנורת חנוכה מקייל, גרמניה

עזבה משפחת פוזנר את גרמניה. ב- 1934 הגיעו לארץ ישראל.
על גב התצלום רשמה רחל פוזנר:

Chanukkah 5692
(1932)
"Juda verrecke"
die Fahne spricht -
"Juda lebt ewig"
erwidert das Licht
תרגום:
חנוכה 5692
(1932)
"יהודה התפגרי"
כך אומר הדגל
"יהודה תחיה לעד"
כך עונה האור.

בעקבות תחקיר התצלומים שנעשה לקראת הקמת המוזיאון החדש לתולדות השואה ביד ושם הצליח להגיע אל משפחת פוזנר שנאותה להשאיל את המנורה (שעדיין משמשת אותה כל חנוכה) לצורך התצוגה. המנורה והתצלום מוצגים שניהם במוזיאון החדש ביד ושם.

רכוש משפחת פוזנר, באדיבות שולמית מנסבך, חיפה, ישראל
צילום: רחל פוזנר