ניצוצות של אור. סיפורם של שישה חסידי אומות העולם באושוויץ