|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם  50 שנה למשפט אייכמן בירושלים

מבצע אייכמן

אייכמן נמלט לארגנטינה

פספורט ארגנטיני מזויף ע"ש ריקרדו קלמנט הספינה Giovanni C, על סיפונה נמלט אייכמן לאגנטינה, 1950 תעודת עובד מרצדס של אייכמן, על-שם ריקרדו קלמנטה אייכמן בארגנטינה

בדצמבר 1944, בטרם עלה בידי אייכמן לגרש לאושוויץ את יהודי בירת הונגריה, וימים מעטים לפני נפילת בודפשט בידי הצבא האדום, נמלט אייכמן בחופזה  בחזרה לאוסטריה. הוא נעצר שם על-ידי האמריקאים בשמו הבדוי: אוטו אקמן. לאחר שברח ממחנה המעצר, בינואר 1946, הסתתר במשך חודשים מספר בחוות חקלאיות, ומאוחר יותר עבר להתגורר באזור הכיבוש הבריטי, בזהות שאולה: אוטו הנינגר. כמו לרבים מן הפושעים הנאצים העניקה הכנסייה לאייכמן, בשנת 1950, "מסמך מְמָרֵק עוונות" שאִפשר לו להפליג בחשאי מאיטליה לארגנטינה בשם הבדוי: ריקרדו קלמנט. תעודת מעבר שקיבל אייכמן מטעם “הצלב האדום” הקלה על תהליך הימלטותו. באותן שנים נהפכה ארגנטינה למקלט לאלפי פושעים נאצים, שהגיעו בנתיב שכּונה "נתיב העכברושים". אייכמן הגיע לבואנוס-איירס שבארגנטינה ביוני 1950. בשמו הבדוי הועסק אייכמן במפעלי "מרצדס-בנץ", וביולי 1952 הצטרפו אליו אשתו וילדיו.


The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.