|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם  50 שנה למשפט אייכמן בירושלים

משפט אייכמן בירושלים

השלכות משפט אייכמן על תפיסת השואה בארץ ובעולם

השופטים במשפט אייכמן, 1961 הסניגור ד"ר רוברט סרוויציוס, 1961 התובע גדעון האוזנר, 1961 הנאשם אדולף אוטו אייכמן, 1961 משפט אייכמן, 1961 דיון בבית המשפט המחוזי, בעת משפט אייכמן, 1961 אייכמן מעיד במשפטו, 1961 הסניגור ד"ר רוברט סרווציוס בבית המשפט, 1961 אדולף אוטו אייכמן, 1961 אדולף אוטו אייכמן, 1961 אדולף אוטו אייכמן, 1961

בתולדות המודעות הציבורית לשואה ולהשלכותיה לא היה כמשפט אייכמן ציון דרך ונקודת מפנה, ורישומיו ניכרים עד עצם היום הזה. המשפט הציב את השואה על מפת השיח ההיסטורי, החינוכי, המשפטי והתרבותי וטבע את רישומו הן על הציבור הישראלי והיהודי והן על הציבור בעולם כולו. שש-עשרה שנים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה מיקד משפט אייכמן את שימת הלב לסיפור סבלו של העם היהודי בשואה ועֱנותו, כפי שנגול לפני השופטים והקהל. בתהליך רב שנים, מתום המשפט ועד ימינו אלה, חולל המשפט תפנית מהפכנית בעיצוב תודעת השואה בארץ ובעולם. למעלה ממאה ניצולים נקראו אל הדוכן לספר מזווית אישית על קורותיהם בשואה, ועדויותיהם סדקו את חומת הרתיעה מן השואה, שהייתה עד אז מנת חלקם של ישראלים ויהודים רבים. הרושם העז שהותירו העדויות עורר הד נרחב וגרם לראשונה לקשב ולשימת לב כלפי ניצולי השואה שבקרבנו, שעד למשפט היססו ואף נמנעו מלספר את סיפורם האישי בשל חוסר הפתיחות ובשל הרתיעה מצד רבים מילידי הארץ.

המשפט הביא לתמורה ניכרת גם בקרב בני הנוער בארץ ובעולם היהודי ביחסם לשואה. עד למשפט הייתה השואה, בעיניהם, נושא מרוחק וערטילאי. משפט אייכמן היה חוליה חשובה ומשמעותית בתהליך הנחלת השואה לתלמידים הישראלים והיהודים. תהליך זה הבשיל בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים, במסעות של תלמידי בתי-ספר לאתרי הגטאות ולמחנות בפולין, ובדמות כתיבת עבודות שורשים. כתולדה של המשפט, השואה נתפסת כיום כחלק בלתי נפרד מזהותו של הישראלי והיהודי.

משפט אייכמן שימש גם כזרז לפתיחתם של משפטים חשובים אחרים נגד פושעים גרמנים-נאצים שמקצתם הסתתרו ברחבי העולם ומקצתם שימשו בתפקידי מפתח בגרמניה שאחרי המלחמה. המשפט החשוב ביותר היה משפטם של פושעי אושוויץ, שנפתח בשנת 1963 בפרנקפורט על נהר מיין. בעקבותיו התגבר החשש בקרב פושעים נאצים מסתתרים, בעיקר בדרום אמריקה, והם נאלצו לנקוט אמצעי זהירות מוגברים. בשנת 1965, ביצע "המוסד" התנקשות בחייו של מחסל יהדות לטוויה, הרברט צוקורס, שהסתתר בפַּרַגוַוי.

משפט אייכמן הפנה זרקור גם אל מי שבעברם היו פושעים נאצים, ואחרי המלחמה מילאו בגרמניה תפקידים פעילים בתחומי ממשל ותרבות. מן ההיבט המשפטי-המוסרי הזה אפשר לציין שתי פרשות: האחת – פרשת הַנְס גלוֹבְּקֶה והקנצלר קוֹנְרַד אַַדֶנאוּאֶר, שעוררה סערה בישראל ובעולם המערבי, והשנייה -  המאבק שניהלה ישראל נגד המדענים הגרמנים שפעלו במצרים בתחום פיתוח הטילים.

המשפט הניב ספרות עשירה: עד היום נכתבו על אודותיו וראו אור למעלה משש מאות ספרים במגוון סוגים ובעשרות שפות, וכן הופקו עשרות סרטים תיעודיים וארבעה סרטים עלילתיים. משוררים וסופרים ידועי שם כתבו על המשפט, ובכללם: אלי ויזל, פרימו לֵוִי נתן אלתרמן וחיים גורי. המשפט חולל דיונים אינטלקטואליים בין מלומדים בארץ ובעולם, שהידוע מביניהם הוא הפולמוס סביב סקירותיה העיתונאיות מאולם המשפט של חוקרת הפילוסופיה של הפוליטיקה חנה ארנדט.

בעקבות משפט אייכמן חלה תפנית במעמדו של יד ושם ובחשיבותו כמקור שסיפק את התשתית המחקרית-ההיסטורית לצוות ההכנה של המשפט. אחרי המשפט החל יד ושם לתפוס בהדרגה מקום מרכזי כאתר הלאומי והבין-לאומי הראשי לחקר תקופת השואה והנצחתה. מאגרי המסמכים והתצלומים, לצד העדים והעדויות שסיפק "יד ושם" לתביעה, קיבעו את מקומו כמאגר הידע הרחב והמלא על השואה.

`

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.