|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

חפצים

שמיכה בה התכסתה הלנה המרמש לבית רוזנברג, בצעדת המוות מאושוויץ לברגן בלזן.
הלנה שהתגוררה לפני המלחמה בגליציה המזרחית, נשלחה ממונקץ' לאושוויץ, שם עבדה בעבודות כפייה. 
לקראת פינוי אושוויץ, בינואר 1945, עבדה הלנה במיון חפצי היהודים. לפני היציאה לצעדת המוות, הרשה לה הקאפו לקחת איתה את השמיכה. האסירות נשלחו בשתי קבוצות, האחת למחנה רוונסבריק, והשנייה למחנה לברגן בלזן. הלנה הכינה שתי שקיות – אחת לחברתה שנשלחה לרוונסבריק ואחת לעצמה. בכל אחת מהשקיות היה תיאור חייהן בבלוק 10 ועדות אודות ד"ר מנגלה, וכן אמפולה עם פנול.
בברגן בלזן פונתה הלנה יחד עם הגוססים והמתים לערמת הגוויות וניצלה הודות לרופא בריטי שהתעקש לטפל בה .
השקית שרדה איתה ושימשה אותה במתן עדות במשפט שנערך בלוננברג בסוף המלחמה. השמיכה שימשה אותה בעת שהותה במחנה העקורים של ברגן בלזן, ונשמרה אצלה גם בהגיעה לארץ ישראל.

Yad Vashem Artifacts Collection Gift of Helena (Rosenberg) Hamermesch,
Hod Hasharon, Israel