|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem 19 ק"מ מאושוויץ. סיפורה של קהילת טשביניה

טשביניה בתקופת השואה

החיסול

אחד הבניינים אליהם גורשו היהודים טרם שילוחם לאושוויץ. צולם לאחר המלחמה. כיום פועל בבניינים אלו בית חרושת אחד הבניינים אליהם גורשו היהודים טרם שילוחם לאושוויץ. צולם לאחר המלחמה. כיום פועל בבניינים אלו בית חרושת
ציור של בית הכנסת ההרוס בתקופת המלחמה. הציירת, מ. לבני לבית אמסטר, ילידת טשביניה ציור של בית הכנסת ההרוס בתקופת המלחמה. הציירת, מ. לבני לבית אמסטר, ילידת טשביניה
גירוש יהודים מטשביניה ומחשאנובגירוש יהודים מטשביניה ומחשאנוב

ב-29 במאי 1942 (י"ג בסיון תש"ב) החל גירוש יהודי טשביניה. הגטו הוקף על-ידי יחידות אס אס ומשטרה גרמנית. כל מבואות העיר נחסמו על מנת למנוע את בריחתם של היהודים. בכיכר השוק נערכה סלקציה והיהודים חולקו לשלוש קבוצות: קבוצה של גברים ונשים צעירים נשלחה לעבודה במחנות-עבודה בגרמניה; קבוצה נוספת הועברה לחשאנוב לעבודה במפעלים החיוניים למשק-המלחמה הגרמני; והיתר נשלחו להמתה בתאי הגזים במחנה אושוויץ-בירקנאו.

אלו שהיו עתידים להישלח לאושוויץ הוחזקו במפעל הגז העירוני בטשביניה. התנאים במקום היו איומים. האנשים היו כמעט בלא מזון ומים ושהו בתנאים סניטאריים מחרידים. לאחר יותר משבוע, ב-7 ביוני 1942 (כ"ב בסיון), גורשו יהודים אלו לאושוויץ ונרצחו שם. האחרים שולחו, כאמור, לעבודה בחשאנוב ובמחנות עבודה בגרמניה. במקומות אלה עבדו בפרך וסבלו מרעב, מחלות והתעללויות. רובם לא זכו להגיע ליום השחרור.

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.