|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem 19 ק"מ מאושוויץ. סיפורה של קהילת טשביניה

טשביניה בתקופת השואה

חפצים

תיק התפילין של שרגא קלגסבלד

תיק לתפילין של שרגא פייביש קלגסבלדתיק לתפילין של שרגא פייביש קלגסבלד
שרגא פייביש קלגסבלד, 1940, טשביניהשרגא פייביש קלגסבלד, 1940, טשביניה

שרגא פייביש קלגסבלד נולד בטשביניה. בשנת 1924. ב-1937, בהיותו בן 13, למד הלכות תפילין וקיבל את התיק.

שרגא היה שוטר מטעם היודנראט בטשביניה והיה זמן מה במחנה פלשוב. הוא הוצא לצעדת מוות והגיע למחנה אבנזה באוסטריה, שם נספה. אחיו, הרש צבי קלגסבלד, היה עם שרגא במחנה כאשר נפטר מתשישות.

בן דודו של שרגא היה בקפריסין במחנה מעצר וראה את התיק אצל עציר שלא ידע לומר כיצד הגיע התיק לידיו. בן הדוד אמר שהוא בן דודו של בעל התיק, ואז נמסר התיק לידיו. מאוחר יותר הביא בן הדוד את התיק לאחיו של שרגא - הרש צבי קלגסבלד.

את התיק מסר הרש לידי מוזיאון יד ושם באמצעות אלימלך גרוס, יו"ר ועד יוצאי העיר, שלמד עם שרגא הלכות תפילין. 

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.