|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם סיפורה של הקהילה היהודית בפלונסק

פלונסק, נפת פלונסק, מחוז ורשה, פולין


"פלונסק הצטיינה בארבעה דברים: זו היתה עיירה של "משכילים"; של חובבי ציון ואחר-כך ציונים; עברית היתה הלשון המדוברת של חלק גדול מתושביה היהודים; ממנה באו ראשוני העליה השניה מפולין הרוסית... ביתו של אבא היה מרכז של ארבעת הגילויים האלה שייחדו את פלונסק".

דוד בן-גוריון (ספר פלונסק, ע' 31)

ערב מלחמת העולם השנייה היו בפלונסק שעל נהר הפלונקה, השוכנת כ-60 ק"מ מצפון מערב לוורשה, כ-5,000 יהודים, שהיוו כמחצית מתושבי העיר. היתה זו קהילה של בעלי מלאכה, סוחרים ותלמידי חכמים, חסידים, מתנגדים וציונים.

ב-1 בספטמבר פלשו הגרמנים לפולין וב-5 כבשו את פלונסק.
ב-16 בדצמבר 1942 נשלחו אחרוני יהודיה של פלונסק לאושוויץ.

רק כמה עשרות מהיהודים שחיו בפלונסק עם פלישת הגרמנים שרדו בשואה.

זהו סיפורה של קהילת פלונסק.

סיפורים נבחרים בתערוכה

שנות נעוריו של דוד בן-גוריון בפלונסק

תרבות יהודית בפלונסק בין שתי מלחמות העולם

מוסדות בריאות בגטו פלונסק

מאחורי הקלעים: פלונסק - זיהויה של עיירה

 

לקריאה נוספת

ויין אברהם (עורך), פנקס הקהילות: פולין, כרך רביעי - וארשה והגליל, יד ושם, ירושלים 1976, ע"מ 358-350.

מאירי שמואל, פלונסק: קהילות ישראל בגולה, משרד החינוך והתרבות בשיתוף בית לוחמי הגיטאות, 1971.

צמח שלמה (עורך), ספר פלונסק והסביבה - ניישטאט וסוכוצ'ין יד וזכר לקהילות שנחרבו, ארגון יוצאי פלונסק בישראל, תל אביב 1963.

ארני יהודה, פרץ אלופי (עורכים), קהילת פלונסק מראשיתה ועד חורבנה, יד ושם, ירושלים.The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.