|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem סיפורה של הקהילה היהודית במיר

מיר בתקופת השואה

תחת הכיבוש הגרמני

דוח של הוועדה הסובייטית לחקר פשעי הנאצים ((ChGK באזור ברנוביץ'

25 באפריל 1945

[...]

במיר נהרגו 1,750 אנשים ע"י אלה ששמותיהם מופיעים ברשימה הנלוות – מצבת השוטרים במיר -בראשותו של הגרמני פסט, ראש הז'נדרמריה בכפר.

[...]

5.         מספרם הכולל של הכפרים שנשרפו במחוז מיר הוא 22. לפני הפלישה הנאצית מנתה האוכלוסייה במיר 6,500 וכיום נותרו בה רק 1,850. בנוסף נשרפו 18 בתי ספר, 7 מועדונים, 14 ספריות, 3 בתי חולים וארבעה מרכזים לעזרה ראשונה. מצבות נלקחו מבית הקברות היהודי והעצים נוסרו.

6.         במיר – בביתה של צ'בוטרביץ מריה – השוטרים, פסט, סראפומוביץ', פיוטר לבקוביץ', ומזורק אנסו ואחר כך ירו בנערות, אברשטיין, מירסקיה סוניה ומירסקיה רעיה וברבות אחרות.

[...]

על החתום
סקורוקודקין – יו"ר הועדה המחוזית של המפלגה הקומוניסטית במיר

דניסנקו – סגן יו"ר הועדה האזורית

קונובלוב – ראש ה-ק.ג.ב. במחוז מיר

אנושינה – ראש מחלקת הבריאות המחוזית

  7021-81-102GARF ; העתק, ארכיון יד ושם M.33/86278

This exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.

To learn more about the Claims Conference, click here.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Foundation in Memory of Mir Jewry in Belarus