|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem סיפורה של הקהילה היהודית במיר

עקבותיהם נשארו

משפחת רזניק

  • זימל רזניק, אחיהם של אברהם ומשה רזניק, בעת שירותו בצבא הצאר. זימל נהרג במלחמת העולם הראשונה בעת שירותו בצבא הצאר
  • האחיות שרה (שלישית מימין) והניה (שניה משמאל) רזניק, בנמל קוסטנצה לפני עלייתן לארץ ישראל, 1924
  • כרטיס ברכה לשנה החדשה ששלחו האחיות שרה (משמאל) והניה רזניק מארץ ישראל למשפחה במיר, תרפ"ח (1927)
  • אברהם רזניק, בעל טחנת הקמח במיר, 1939
  • אסתר ברוכנסקי לפני נישואיה למשה רזניק, מינסק
  • בערל רזניק, בנו של משה רזניק, בעת שירותו בצבא הפולני, 1938. בערל נהרג בעת שלחם בשורות הצבא האדום ב-1942
  • משה רזניק בעת שירותו בצבא הרוסי, 1919
  • משה רזניק, מיר
  • בני משפחת רזניק ליד שרידיו של בית המשפחה במיר בעת מסע שורשים במיר, 1992. מימין רפי רזין (רזניק), מוטי ואברהם רזניק ויצחק רזין (רזניק)

אברהם רזניק, יליד מיר, נישא לרוזה קלצקין והזוג התגורר בעוז'דה (Uzda). לזוג נולדו שני ילדים, רחל ודב (ברצ'קה). רוזה נספתה בטביעה בנהר ולימים נשא אברהם לאישה את חסיה, אחותה הצעירה של רוזה. ב-1919 עברה המשפחה להתגורר במיר. לאברהם וחסיה נולדו ארבעה בנים, שאחד מהם, ירשלה (צבי), נפטר בגיל שלוש ממחלה. חסיה גידלה גם את ילדי אחותה, רחל ודב.

במיר היה אברהם בעל טחנת קמח ותחנת חשמל והמשפחה חייתה ברווחה. בבית הסמוך גרה משפחתו של משה, אחיו של אברהם. אברהם היה ציוני וברוח זו גידל את ילדיו. אחיותיו של אברהם, הניה ושרה, עלו לארץ ישראל ב-1924. הבנים דב ויצחק היו חברים ב"השומר הצעיר" וב-1938 עלה הבן יצחק (לימים רזין) לארץ ישראל והיה חניך בבן-שמן. באותה שנה התחתנה רחל, בתם של אברהם ורוזה, עם גרשון איסקולסקי והזוג חי במיר. ב-1939 נולדה בתם רוזה'לה.

כשפרצה מלחמת העולם השנייה עזב דב רזניק את מיר והגיע להכשרה ציונית בווילנה. ביוני 1941, לאחר הפלישה הגרמנית לברית המועצות, חזר למיר.

ביום השני לכיבוש הגרמני נרצח אברהם רזניק במיר על ידי תושב מקומי ונקבר בקבר אחים במרכז העיירה. ב-9 בנובמבר 1941, ב"שחיטה הראשונה", נרצחו שני הבנים הצעירים של אברהם וחסיה, מלך ואליהו. ביום ראשון, 9 באוגוסט 1942 בלילה, ימים מעטים לפני "השחיטה השניה", ברחו כ-200 יהודים מגטו מיר ליער. ביניהם היו כמה מבני משפחת רזניק: רחל, דב, חברתו פסיה לבית שקלאר, משה רזניק ובנו ישראל. רחל השאירה את בתה הקטנה רוזה'לה בידי חסיה שהפצירה בה להציל את עצמה, אך היא לא עמדה בגעגועים לבתה וחזרה למחרת לגטו. האחרים הצטרפו לפרטיזנים. ב-13 באוגוסט 1942, ב"שחיטה השניה", נרצחו חסיה רזניק, בת אחותה רחל איסקולסקי (רזניק) ובתה של רחל, רוזה'לה, שהיתה בת שנתיים וחצי.

דב ופסיה שרדו את השואה ולאחר המלחמה הגיעו לפולין. בנם הבכור אברהם נולד בלודז'. המשפחה נדדה לאיטליה וחיכתה במחנה העקורים באוסטיה שבאיטליה לעליה לארץ ישראל. ב-1947 עלו השלושה לארץ ישראל. כאן נולד בנם מרדכי (מוטי).

משה רזניק איבד את כל משפחתו. רעייתו אסתר לבית ברוכנסקי נרצחה ב"שחיטה הראשונה" ב-9 בנובמבר 1941 במיר. בנו הצעיר זימל נרצח במיר ב-1942. בנו הבכור בערל נפל כחייל במדי הצבא האדום ב-1942. ישראל, שהיה עם אביו ביער, נהרג בקרב כפרטיזן. משה רזניק שרד ועלה לאחר המלחמה לישראל. כאן נישא בשנית, הקים משפחה והמשיך במלאכתו מימי מיר כסופר סת"ם.

This exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.

To learn more about the Claims Conference, click here.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Foundation in Memory of Mir Jewry in Belarus