שוטר יליד נויזלץ על האודר, גרמניה. הוא שירת 28 שנה במשטרה הגרמנית והגיע לדרגת "מייסטר" – הדרגה המשטרתית הגבוהה ביותר למש"ק.

היין הגיע למיר ב-10 בנובמבר 1941. הוא התמנה על שמירת הסדר במיר וסביבותיה ופיקד על יחידה שהייתה חלק מהמשטרה הגרמנית - ראש משטרת העזר (השופ"ו) והז'נדרמריה. בערי השדה היו יחידות אלו מצוידות גם ברובים ובנשק אוטומטי. במסגרת תפקידן לא רק טיפלו במקרים של הפרת הסדר הציבורי אלא גם עסקו ברצח קבוצות מיוחדות, כגון יהודים וקומוניסטים, ובמצוד אחר פרטיזנים.